Suomen Leot

Me palvelemme. Yhdessä.

Virkailijoiden tehtävät

Presidentti

 

Presidentti johtaa klubiansa ja toimii kokousten puheenjohtajana. Presidentti huolehtii viihtyvyydestä klubissa ja siitä, että kaikilla on mukavaa. Presidentin tulee olla selvillä kaikista klubinsa asioista ja vastaa klubin ja sen hallituksen toiminnasta. Presidentti on yhteydessä taustaklubin leoneuvojaan ja huolehtii yhdessä hänen kanssaan leo- ja taustaklubin välisestä yhteistyöstä. Presidentti pitää yhteyttä myös Suomen Leojen hallitukseen ja erityisesti piiripresidenttiin. Hän välittää SLH:n viestit ja päätökset klubille.

Presidentin tehtävänä on edustaa klubiaan erilaisissa tilaisuuksissa, kuten taustaklubin vierailuilla sekä leijonien piirihallituksessa tai lohkon (pienempi osa leijonapiiriä) tapaamisissa. Presidentti valvoo, että klubi maksaa ajallaan jäsenmaksunsa ja toimittaa mahdolliset eteenpäin lähetettävät raportit. Presidentti kutsuu myös koolle klubin ja hallituksen kokoukset. Kutsu pitäisi lähettää myös taustaklubin leoneuvojalle ja muille piirin vastuuleijonille.

 


Varapresidentti

 

Varapresidentti toimii presidentin sijaisena, jos tämä on estynyt tai eroaa tehtävästään. Usein varapresidentti jatkaa seuraavan kauden presidenttinä, joten on hyödyllistä jakaa vastuuta tulevaa roolia silmällä pitäen. Yhdistys voi muokata varapresidentin roolin itselleen parhaaksi katsomallaan tavalla ja tähän keskusteluun on hyvä ottaa koko hal­litus mukaan. Varapresidentin rooli on hyvä miettiä aika ajoin uudestaan ja sovittaa rooli kulloisenkin viranhaltijan persoonan mu­kaan.

 

 

Sihteeri

 

Tärkein sihteerin tehtävä on yhdistyksen vi­rallisten paperiasioiden hoitaminen. Tämä pitää sisällään dokumenttien valmistelun, luomisen, hyväksyttämisen, muokkaukset ja arkistoimisen. Sihteerille voidaan antaa tehtäväksi myös kokousten valmistelu. Kokouksen asiakirjojen tekeminen on sihteerin vastuulla, mutta puheenjohtaja vastaa pöytäkirjojen toimittamisesta ja paikkansa pitävyydestä. Jäsenrekisteristä vastaaminen on yksi si­hteerin tehtävistä, mutta se voidaan myös de­legoida jollekin muulle hallituksen jäsenistä.

 

 

Rahastonhoitaja

 

Rahastonhoitaja hoitaa klubin kirjanpidon. Hän maksaa hyväksytyt maksut. Rahastonhoitaja tekee kauden päätyttyä klubille tilinpäätöksen, joka hyväksytään klubin vuosikokouksessa. Rahatonhoitaja maksaa moninkertaispiirin jäsenmaksun. Rahastonhoitajan tulee varautua esittelemään klubikokouksessa klubin rahatilanne.

 


PR-sihteeri

 

Jos klubi on valinnut itsellensä tiedotus-/PR-sihteerin, hänen tehtävään on huolehtia klubin näkyvyydestä ja ulkoisesta viestinnästä. PR-sihteeri ylläpitää klubin mahdollisia netti- ja Facebook-sivuja. Klubin PR-sihteeri informoi klubin aktiviteeteista ja tapahtumista Suomen Leojen hallitukselle ja Leolehdelle.