Suomen Leot

Me palvelemme. Yhdessä.

Piirien ja moninkertaispiirin toiminta

Piirit

 

Suomi on jaettu hallinnollisiin alueisiin, joita kutsutaan piireiksi. Yhdessä kaikki piirit muodostavat Suomen Leo Moninkertaispiirin. Leopiirin rajat ovat samat kuin Lions-liiton yhden tai useamman osapiirin rajat.

 

Leopiirit ovat hallinnollisia elimiä, joihin kuuluu alueella olevat leoklubit. Piirit valitsevat  itselleen hallituksen, joka huolehtii piirin hallinnosta ja taloudesta. Piirihallituksen presidentti edustaa piiriä moninkertaispiirin hallituksessa.

 

Piiriorganisaation tavoitteena on toimia piirin leoklubien yhdyssiteenä, luoda ja ylläpitää yhteisymmärrystä klubien kesken ja yhdistää jäsenet ystävyyssiteillä sekä toimia läheisessä yhteistyössä leojen moninkertaispiirin, muiden leopiirien ja leijonien piirien kanssa. Käytännössä näitä tavoitteita pyritään toteuttamaan leopiirihallitusten johdolla, jotka valitaan piirin klubien päätöksellä keväisin. Vaikka leopiirit alun perin perustettiin Suomessa helpottamaan moninkertaispiirin leohallituksen ja klubien välistä tiedonkulkua (eli hallinnollisiksi yksiköiksi) on leopiirien merkitys kasvanut jatkuvasti. Useissa piireissä järjestetään vierailuja, pikkujouluja, teatteriretkiä ja myös yhteisaktiviteetteja. Toimimalla yhdessä piirin leot tutustuvat toisiinsa, saavat uusia ideoita ja ystäviä.

 

Moninkertaispiiri

 

Moninkertaispiirin tarkoituksena on toimia Suomen leoklubien yhdyssiteenä ja keskuselimenä sekä tukea ja edistää alueen leoklubien toimintaa yhteistyössä leijonien kanssa.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi moninkertaispiiri toimittaa ja levittää leotoimintaan liittyviä julkaisuja sekä järjestää kokouksia, tapahtumia, aktiviteetteja ja muita tilaisuuksia joko yksin tai yhdessä leijonien kanssa.

 

Moninkertaispiirin jäseniä ovat kaikki Suomen leoklubit, jotka suorittavat moninkertaispiirille moninkertaispiirin vuosikokouksessa määrätyt liittymis- ja jäsenmaksut ja joiden säännöt Suomen Leojen hallitus on hyväksynyt. Moninkertaispiirillä on myös kannatusjäseninä yksityisiä henkilöitä ja yhteisöjä, jotka haluavat tukea moninkertaispiirin toimintaa.