Suomen Leot

Me palvelemme. Yhdessä.

Leo-suomi-sanakirja

Lyhyt leo-suomi sanakirja

 

Aktiviteetti: Palvelutyötä valitun kohderyhmän hyväksi.

 

Klubihallitus: Valmistelee ja esittää aktiviteetteihin ja toimintaan liittyviä asioita muun klubin iloksi.

 

Klubi-ilta: Vähemmän virallinen tapahtuma, jossa tavataan klubilaisia, pidetään hauskaa ja jutellaan siinä sivussa leoasioista.

 

Klubikokous: Enemmän (tai vähemmän) virallinen tapahtuma, jossa päätetään yhdessä klubin asioista.

 

Klubimestari: Jos sun lysti on… on klubimestari hoitanut tehtävänsä hyvin. Vastaa klubi-iltojen ja kokousten käytännön järjestelyistä ja yleisestä viihtyvyydestä.

 

Leijona/Lion: Kattojärjestömme Lions Internationalin jäsen. Yleensä hieman leoa iäkkäämpi henkilö. Hyviä tyyppejä hekin.

 

Leo: Sinä! Ja minä! Hyvä tyyppi, joka on valmis auttamaan toisia ja kehittämään itseään. Ja ehkä myös pitämään hauskaa.

 

Leojohtaja: Leijona, joka on vastuussa leotoiminnasta joko piirin tai moninkertaispiirin tasolla.

 

Leoklubi: Leotoiminnan perusyksikkö. Klubit tekevät palveluaktiviteetteja ja järjestävät jäsenistölle toimintaa.

 

Leoneuvoja: Taustaklubin jäsen, joka vastaa leijonaklubin tukemasta leoklubista.

 

Moninkertaispiiri: Piirit kuuluvat moninkertaispiiriin. Suomen klubit ja piirit muodostavat yhdessä leojen moninkertaispiirin 107.

 

Piiri: Hallinnollinen alue, johon leoklubi kuuluu. Merkitään kirjaintunnuksin. Esim. GKH-piiri.

 

Piiripresidentti: Leo, joka on valittu edustamaan piirinsä leoja ja klubeja Suomen Leojen hallituksessa.

 

Presidentti: Leo- ja Lions-järjestöissä yleisesti käytetty nimitys puheenjohtajasta. (Engl. president.)

 

Rahastonhoitaja: Katsoo klubin, piirin tai moninkertaispiirin rahojen perään.

 

Sihteeri: Hoitaa paperityöt. (”Kuulostaa tosi innostavalta toimelta…” – Mutta oikeasti on sitä! Hirveän hyödyllisiä taitoja tulevaisuutta varten.)

 

Suomen Leojen hallitus: Leojen moninkertaispiirin 107 hallitus. Vastaa moninkertaispiirin hallinnosta, ohjaa, auttaa ja tukee kansallisen tason toimintaa ja jakaa erilaisia avustuksia leoklubeille ja niiden jäsenille.

 

Taustaklubi: Leoklubin toimintaa (myös rahallisesti) tukeva leijonaklubi. Jokaisella leoklubilla on näitä ainakin yksi.

 

Toiminta: Leoille suunnattua ohjelmaa. Joskus opitaan, joskus nautitaan, joskus sekä että!

 

Vuosikokous: Klubin, piirin tai moninkertaispiirin korkein päättävä elin. Järjestetään nimensä mukaisesti kerran vuodessa. Moninkertaispiirin 107 vuosikokous ajoittuu yleensä touko-kesäkuulle.